Νομικές Προειδοποιήσεις - Αποποίηση Ευθύνης

Γενικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Cy.Pha.M.A.

Επιπλέον των νόμων που ισχύουν επί του παρόντος, η πρόσβαση και η ενημέρωση από την παρούσα ιστοσελίδα του Cy.Pha.M.A. υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, οι Όροι και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια πρέπει να γίνουν αποδεκτοί ανεπιφύλακτα από καθέναν που επιθυμεί να έχει πρόσβαση και να ενημερωθεί από αυτή την ιστοσελίδα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που ενδέχεται να υπάρχει μεταξύ του επισκέπτη και του Cy.Pha.M.A..

 

Όροι και προϋποθέσεις

 1. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς την πρόθεση παροχής ιατρικών συμβουλών ή προτάσεων. Ο επισκέπτης καλείται να συμβουλευτεί ένα γιατρό ή φαρμακοποιό για λόγους διάγνωσης και για συμβουλές ως προς την κατάλληλη θεραπεία.
 2. Παρόλο που ο Cy.Pha.M.A. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς και ενημερωμένες, δεν μπορεί να εγγυηθεί σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας. Συνεπώς, ο/η επισκέπτης(-τρια) πρέπει να κρίνει το περιεχόμενο μόνος(-η) του/της, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι ο σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι καθαρά ενημερωτικός, όχι συμβουλευτικός ή καθοδηγητικός. Επομένως, ο Cy.Pha.M.A. δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Ειδικότερα, ο Cy.Pha.M.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ελλείψεις σε σχέση με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ή για οποιαδήποτε άλλη ζημιά λόγω ιών που μπορεί να προσβάλλουν τον υπολογιστή ή άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ιδιοκτησία του επισκέπτη ως αποτέλεσμα της πρόσβασης, της χρήσης ή της περιήγησης σε αυτή την ιστοσελίδα ή της λήψης υλικού, δεδομένων, κειμένων, εικόνων από την ιστοσελίδα. Η Cy.Pha.M.A. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει τις λειτουργίες της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και αυτό δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αποδοχή οποιασδήποτε ευθύνης εάν γίνει ως αποτέλεσμα ενεργειών και παραλείψεων εκ μέρους του Cy.Pha.M.A. ή τρίτων μερών γενικότερα.
 3. Οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη. Ο Cy.Pha.M.A. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να διορθώσει ή να ενημερώσει τις εν λόγω πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 4. Η ιστοσελίδα περιέχει επίσης συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών, οι οποίες θεωρούνται ως πιθανά ενδιαφέρουσες για τον επισκέπτη. Με τους συνδέσμους αυτούς, ο επισκέπτης επιλέγει ελεύθερα να βγει από την ιστοσελίδα του Cy.Pha.M.A. χωρίς καταναγκασμό. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις συνδεδεμένες με συνδέσμους ιστοσελίδες μπορεί να μη συμμορφώνονται προς τον κυπριακό νόμο σχετικά με τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση. Ο Cy.Pha.M.A. δεν έχει έλεγχο στις εν λόγω ιστοσελίδες και το περιεχόμενό τους και, επομένως, δεν φέρει καμία ευθύνη για κανένα από αυτά.
 5. Οι επισκέπτες μπορούν να κατεβάσουν, να δουν και να εκτυπώσουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας για μη προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Cy.Pha.M.A..
 6. Όλες οι ενδείξεις σχετικά με τον τίτλο του υλικού που λαμβάνεται από την ιστοσελίδα πρέπει να διατηρούνται και να αναπαράγονται. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιοδήποτε και όλα τα υλικά που υπάρχουν στην ιστοσελίδα πρέπει να θεωρούνται προστατευμένα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και επιτρέπεται η χρήση τους μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή όπως ορίζεται στα κείμενα της ιστοσελίδας, εάν δεν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Cy.Pha.M.A.. Ο Cy.Pha.M.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε παραβιάσεις δικαιωμάτων τρίτων μερών από επισκέπτες/χρήστες που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση του υλικού αυτής της ιστοσελίδας.
 7. Απαγορεύεται αυστηρά η αποκοπή υποενοτήτων ή τμημάτων ενοτήτων αυτής της ιστοσελίδας και η ενσωμάτωσή τους σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον Cy.Pha.M.A..
 8. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας δεν έχουν κανένα δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης δεδομένων, πληροφοριών ή υλικού που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα.
 9. Με την επιφύλαξη των πληροφοριών που καλύπτονται από τον Κώδικα για την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, κάθε επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδεται από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων και παρόμοιων μηνυμάτων, θα θεωρούνται ως μη εμπιστευτικές, μη προστατευόμενες πληροφορίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ο Cy.Pha.M.A. αποκτά την πλήρη αρμοδιότητα ως προς τη χρήση του υλικού που μεταδίδεται ή αποστέλλεται στην ιστοσελίδα, στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η δημοσίευση και η αποστολή κάθε τέτοιας πληροφορίας. Ο Cy.Pha.M.A. μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλες τις ιδέες, σκέψεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην επικοινωνία που λαμβάνεται μέσω της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης, παραγωγής και πώλησης προϊόντων βάσει αυτών των πληροφοριών.
 10. Δεν επιτρέπεται η αποστολή δυσφημιστικών, άσεμνων ή ψευδών μηνυμάτων καθώς και μηνυμάτων που παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τις ισχύουσες νομικές διατάξεις μέσω της ιστοσελίδας. Ο Cy.Pha.M.A. θα συνεργαστεί με τις αρχές, αναφέροντας οποιαδήποτε παραβίαση ανακαλυφθεί και θα εφαρμόσει αμέσως όλες τις διαδικασίες με στόχο την αναγνώριση αυτών που δρουν παράνομα μέσω της αποστολής τέτοιου υλικού στην ιστοσελίδα.
 11. 11. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας, ο Cy.Pha.M.A. διατηρεί το δικαίωμα να λάβει διορθωτικά μέτρα χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού της πρόσβασης του εμπλεκόμενου επισκέπτη/χρήστη και των υπηρεσιών του εν λόγω επισκέπτη/χρήστη, καθώς και την αφαίρεση όλου του υλικού του εν λόγω επισκέπτη/χρήστη, χωρίς καμία ευθύνη ως προς αυτό το ζήτημα.
 12. Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να απαλλάξει τον Cy.Pha.M.A. από οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ζημιές, ευθύνη, νομικές διαδικασίες και οποιεσδήποτε άλλες επιβλαβείς συνέπειες, οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης χρήσης δεδομένων, πληροφοριών ή υλικού κάθε είδους, το οποίο εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, από τον επισκέπτη/χρήστη. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει για όλες τις ενέργειες που αφορούν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και δυσφήμησης.
 13. Ο Cy.Pha.M.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις μέσω περιοδικών ενημερώσεων. Οι εν λόγω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.