Επισκόπηση

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου (Cy.Pha.M.A.) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε για να προβάλει την Κύπρο τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο εξωτερικό, ως μια χώρα με υψηλό τεχνολογικό πρότυπο στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων και να ενισχύσει περαιτέρω την καλή φήμη που απολαμβάνει ήδη από την τοπική φαρμακευτική βιομηχανία.

Είναι ο επίσημος φορέας που εκπροσωπεί την κυπριακή φαρμακευτική βιομηχανία και τα Μέλη της ακολουθούν τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμούς που καθορίζουν τη λειτουργία των φαρμακευτικών παρασκευαστών και των προϊόντων τους που κυκλοφορούν σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, λειτουργώντας έτσι ως πρεσβευτής της Κύπρου σε όλα αυτά τα μέρη.

 

Η σημασία της τοπικής φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Κύπρο

Η Κύπρος έχει επωφεληθεί σημαντικά από την ύπαρξη μιας τοπικής φαρμακευτικής βιομηχανίας με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Εφοδιασμός τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα με υψηλής ποιότητας, ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα σε προσιτές τιμές
  2. Απασχόληση εκατοντάδων ανθρώπων και ειδικότερα επιστημόνων (φαρμακοποιοί, χημικοί, γιατροί, μικροβιολόγοι, μηχανικοί κ.λπ.)
  3. Προβολή της Κύπρου ως μια χώρα με υψηλά τεχνολογικά πρότυπα
  4. Πολύτιμα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα
  5. Πρόσθετα έσοδα για πολλές άλλες τοπικές βιομηχανίες (πλαστικά, κουτιά από κυματοειδές χαρτόνι, εκτυπωτές, κλπ.) και των υπηρεσιών (διαφήμιση, μεταφορές, μεταφορείς)
  6. Συμβολή σε πολλά κυβερνητικά κεφάλαια (Εσωτερικών Προσόδων, Κοινωνική Ασφάλεια κλπ)
  7. Μείωση των τιμών από άλλες εταιρείες, για ανταγωνιστικούς λόγους

 

Η παγκόσμια σημασία της Κυπριακής φαρμακευτικής βιομηχανίας

Πολλές άλλες χώρες έχουν επωφεληθεί από τις δραστηριότητες της Κυπριακής φαρμακευτικής βιομηχανίας ως εξής:

  1. Εφοδιασμός τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα με υψηλής ποιότητας, ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα σε προσιτές τιμές
  2. Απασχόληση εκατοντάδων ανθρώπων συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων (κυρίως φαρμακοποιών και γιατρών ως ιατρικοί επισκέπτες)
  3. Μείωση των τιμών από άλλες εταιρείες, για ανταγωνιστικούς λόγους